Magnetna sila

Magnetna sila najmočneje deluje na feromagnetne snovi: železo, kobalt in nikelj.

Vsak magnet ima dva pola - severnega in južnega. Tudi če magnet prelomimo na pol, dobimo dva magneta, ki imata vsak po dva pola.

 

Nasprotnoimenska pola se privlačita, istoimenska pola se odbijata.

Tudi Zemlja je magnet. Na severnem geografskem polu, kamor se obrača severna igla kompasa, je južni magnetni pol. Na južnem geografskem polu je severni magnetni pol Zemlje.

Magnetna sila ne deluje le med magneti in med magneti in feromagneti, ampak tudi na gibajoče naelektrene delce. V žici, po kateri teče tok, se gibljejo naelektreni delci - elektroni. Magnetna sila tako deluje tudi na žico, po kateri teče tok.

Privlačna ali odbojna?
Z miško primi točko ob besedi in jo premakni na ustrezno mesto.
Namesti prosim Javo
Zemlja - magnet
Java Applet
Na severu je severni pol, na jugu je južni pol.

Kje pa sta Zemljina severni magnetni pol in južni magnetni pol?

Z miško primi točko ob besedi in jo premakni na ustrezno mesto.
Namesti prosim Javo
Magneti in snov
Znova
Severni in južni pol
Znova
Črna škatla I.
Znova
Črna škatla II.
Znova
Črna škatla III.
Znova
Odvisnost magnetne sile od razdalje
Znova