Enakomerno pospešeno gibanje

Enakomerno pospešeno gibanje je posebna oblika neenakomernega gibanja, pri katerem se v enakih časovnih presledkih hitrost telesu enakomerno povečuje oziroma zmanjšuje. Pri enakomerno pospešenem gibanju je torej pospešek konstanten. Za izračun pospeška je potrebno poznati začetno (vz) in končno (vk) hitrost telesa ter časovni interval (∆t), v katerem se je ta sprememba hitrosti (∆v=vk-vz) dogodila (a= ∆v/∆t).
Slika prikazuje spreminjanje hitrosti avtomobila. Iz grafa je razvidno, da se je avtomobilu vsako sekundo povečala hitrost za 10 km/h. Ker se hitrost enakomerno povečuje, govorimo o enakomerno pospešenem gibanju avtomobila. Pospešek je torej ves čas konstanten in v tem primeru znaša 2,8 m/s2, saj se avtomobilu vsako sekundo poveča hitrost za 2,8 m/s.
Začetna in končna hitrost
Pri enakomerno pospešenem gibanju se hitrost telesa enakomerno povečuje, oziroma zmanjšuje od začetne hitrosti (vz) do končne hitrosti (vk). Kadar je začetna hitrost manjša od končne, se telo giblje enakomerno pospešeno, kadar pa je začetna hitrost večja od končne, se telo giblje enakomerno pojemajoče.
Zaženi animacijo, ki prikazuje spreminjanje hitrosti pri enakomerno pospešenem gibanju motorista, in odgovori na spodaj zastavljena vprašanja.
Namesti prosim Javo
Ustavi Prekinitev Predvajaj
Znova
Enakomerno pospešeno gibanje
Preberi spodaj zapisane trditve in označi tiste, ki pravilno opisujejo enakomerno pospešeno gibanje.
Znova
Enakomerno pospešeno in pojemajoče gibanje
Znova
Pospešek
Znova